A A A

Polityka prywatności i polityka cookies

Ten serwis, podobnie jak większość stron internetowych wykorzystuje pliki cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i zmianie ustawień cookie w przeglądarce. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Polityka prywatności (klauzula informacyjna) serwisu vela-doradztwo.pl oraz polityka cookies od 25.05.2018r.


Na potrzeby lepszego odbioru Polityki Prywatności terminem „Użytkownik” określona jest osoba korzystająca z serwisu vela-doradztwo.pl a „Administrator” – administrator danych osobowych określony poniżej. Termin „RODO” oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
 1. Administratorem danych jest firma VELA Piotr Mikołajewicz 32-600 Oświęcim, Al. Tysiąclecia 57/7 z siedzibą w 32-600 Oświęcim, Al. Tysiąclecia 57/7; Ochrona danych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a ich przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych serwerach. Użytkownik ma możliwość skontaktowania się z administratorem poprzez formularz kontaktowy oraz email biuro@vela-doradztwo.pl
 2. Szanujemy prawo do prywatności i dbamy o bezpieczeństwo danych. Dane są przetwarzane w sposób należyty i staranny.
 3. Dane osobowe Użytkowników są przetwarzane przez Administratora zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, w tym w szczególności Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”).
 4. Dane Użytkownika otrzymujemy od Ciebie podczas, wysyłania zapytań do obsługi serwisu.
 5. Dane osobowe Użytkowników przetwarzane są przez Administratora w celu:
  1. umożliwienia świadczenia usługi drogą elektroniczną oraz pełnego korzystania z vela-doradztwo.pl, w tym kontaktowania z obsługą serwisu, dokonywania zakupów i płatności za towary I usługi kupione w firmie;
  2. wypełnienia obowiązku prawnego Administratora (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c i ust. 3 RODO);
  3. marketingu produktów lub usług własnych, (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
  4. dochodzenia lub zabezpieczenia roszczeń (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
  5. przechowywanie danych dla celów archiwizacyjnych, oraz zapewnienie rozliczalności (wykazania spełnienia przez nas obowiązków wynikających z przepisów prawa). Dodatkowo, przepisy prawa wymagają od nas przetwarzania Twoich danych dla celów podatkowych I rachunkowych.
 6. Dodatkowo jeśli się na to zgodzisz, przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu:
  1. zapisywania danych w plikach cookies, gromadzenia danych ze strony www;
  2. organizacji konkursów oraz akcji promocyjnych, w których możesz wziąć udział;
  3. wysyłania newslettera z ofertami, czy dostosowywania ofert i usług zgodnie z Twoją uprzednią aktywnością. Dane osobowe przetwarzane na potrzeby marketingu produktów lub usług własnych na podstawie uzasadnionego interesu prawnego, będą przetwarzane do czasu zgłoszenia sprzeciwu przez osobę, której dane dotyczą.
 7. Zgodę na przetwarzanie danych osobowych, możesz wycofać w dowolnym momencie kontaktując się z Administratorem.
 8. Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych osobowych skutkować może brakiem możliwości realizacji usług oferowanych przez vela-doradztwo.pl.
 9. Jeżeli wymagają tego przepisy prawa, możemy wymagać od Użytkownika podania innych danych niezbędnych np. ze względów rachunkowych lub podatkowych. Poza tymi przypadkami podanie Twoich danych jest dobrowolne
 10. Wszystkie prawa Użytkownika wynikające z RODO, tj. prawo dostępu, sprostowania oraz usunięcia Twoich danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, a także prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych oraz bycia "zapomnianym", Administrator gwarantuje przestrzegać. Między innymi:
  1. prawo do wniesienia sprzeciwu w zakresie przetwarzania Twoich danych w celu marketingu bezpośredniego, w tym tworzenia Twojego profilu klienta;
  2. sprzeciwu na tworzenie Twojego profilu klienta w celu marketingu bezpośredniego (wówczas nie będziemy mogli wykorzystywać Twoich danych na potrzeby budowy Twojego profilu klienta w celu marketingu bezpośredniego, ale będziemy mogli przesyłać Ci oferty marketingowe);
  3. uzasadnionego sprzeciwu dotyczącego przetwarzania Twoich danych osobowych w ramach prawnie uzasadnionych interesów serwisu, z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją;
  4. prawo dostępu do Twoich danych, w tym uzyskania kopii danych które podlegają przetwarzaniu przez Administratora;
  5. prawo do sprostowania (poprawienia) Twoich danych osobowych, jeśli Twoje dane znajdujące się w naszym posiadaniu są niedokładne lub niekompletne;
  6. prawo do usunięcia Twoich danych, jeśli Twoje dane nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane, a serwis nie ma podstaw do ich przetwarzania, np. na podstawie Twojej zgody albo realizacji obowiązku prawnego;
  7. prawo do przenoszenia danych udostępnionych nam przez Ciebie np. gdybyś chciał udostępnić je innemu dostawcy usług;
 11. prawo ograniczenia przetwarzania Twoich danych:
  1. jeśli masz zastrzeżenia co do prawidłowości Twoich danych;
  2. jeśli uważasz, że nie powinniśmy przetwarzać Twoich danych, ale jednocześnie nie chcesz, abyśmy je usunęli;
  3. jeśli takie dane osobowe nie są już nam potrzebne, natomiast Ty potrzebujesz ich w związku z dochodzeniem roszczeń;
  4. jeśli wyraziłeś sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych, a naszym obowiązkiem jest sprawdzenie, czy powinniśmy je dalej przetwarzać.
 12. Ze swoich uprawnień możesz skorzystać poprzez kontakt z Administratorem. W celu realizacji Twojego żądania, jesteśmy uprawnieni do weryfikacji Twojej tożsamości, aby Twoje dane nie trafiły do nieuprawnionej osoby. Użytkownik ma prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
 13. Dane osobowe Użytkownika udostępniamy firmom z którymi współpracujemy w celu realizacji zakupu dokonanego przez Użytkownika, w szczególności:
  1. dostawca serwera i platformy serwisowej;
  2. dostawca poczty elektronicznej;
  3. firmy kurierskie obsługujące wysyłki zamówień;
  4. dostawcy rozwiązań płatności elektronicznych.
 14. W celu zapewnienia prawidłowego działania formularzy na stronie vela-doradztwo.pl I zapobiegania wykonywania pewnych funkcji na serwisie robotom internetowym, stosujemy mechanizm Google reCAPTCHA do sporadycznego badania, czy zachowania użytkowników naszej platformy handlowej nie noszą znamion zachowań robotów. W takiej sytuacji możemy ujawnić Google LLC Twój adres IP. Używamy również mechanizmów do prowadzenia statystyk serwisu dostarczanych przez usługę google analitycs firmy Google LLC.
 15. Administrator przetwarza również zanonimizowane dane eksploatacyjne związane z korzystaniem ze serwisu Internetowego (adres IP, domena) do generowania statystyk pomocnych w administrowaniu serwisem Internetowym. Dane te mają charakter zbiorczy I anonimowy, tj. nie zawierają cech identyfikujących osoby odwiedzające stronę serwisu Internetowego.
 16. Twoje dane osobowe przetwarzane w celu zawarcia lub wykonania umowy oraz wypełnienia obowiązku prawnego Administratora będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy, a po jego upływie przez okres niezbędny do:
  1. posprzedażowej obsługi klientów (np. obsługi reklamacji);
  2. zabezpieczenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń przysługujących Administratorowi;
  3. wypełnienia obowiązku prawnego Administratora (np. wynikającego z przepisów podatkowych lub rachunkowych);
  4. wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych;
  5. zapobiegania nadużyciom i oszustwom;
  6. statystycznych i archiwizacyjnych;
  7. Dane osobowe przetwarzane na potrzeby marketingu produktów lub usług własnych vela-doradztwo.pl na podstawie uzasadnionego interesu prawnego, będą przetwarzane do czasu zgłoszenia sprzeciwu przez osobę, której dane dotyczą.
 17. W przypadku organizacji programów lojalnościowych, konkursów oraz akcji promocyjnych, w których możesz wziąć udział – będziemy przetwarzać Twoje dane przez czas ich trwania I okres rozliczenia wręczania nagród. W celu rozliczalności tj. udowodnienia przestrzegania przepisów dotyczących przetwarzania danych osobowych będziemy przechowywać dane przez okres, w którym Administrator zobowiązana jest do zachowania danych lub dokumentów je zawierających dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych i umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne.
 18. Twoje dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.
 19. Twoje dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, nie będą profilowane


Polityka Cookies
 1. Pliki Cookies (ciasteczka) są to niewielkie informacje tekstowe w postaci plików tekstowych, wysyłane przez serwer i zapisywane po stronie osoby odwiedzającej stronę serwisu Internetowego (np. na dysku twardym komputera, laptopa, czy też na karcie pamięci smartfona – w zależności z jakiego urządzenia korzysta odwiedzający nasz serwis Internetowy). Szczegółowe informacje dot. plików Cookies, a także historię ich powstania można znaleźć m.in. tutaj: http://pl.wikipedia.org/wiki/Ciasteczko.
 2. Administrator może przetwarzać dane zawarte w plikach Cookies podczas korzystania przez odwiedzających ze strony serwisu Internetowego w następujących celach:
  1. identyfikacji Usługobiorców jako zalogowanych w serwisie Internetowym i pokazywania, że są zalogowani;
  2. zapamiętywania danych z wypełnianych formularzy, ankiet lub danych logowania do serwisu Internetowego;
  3. dostosowywania zawartości strony serwisu Internetowego do indywidualnych preferencji Usługobiorcy (np. dotyczących kolorów, rozmiaru czcionki, układu strony) oraz optymalizacji korzystania ze stron serwisu Internetowego;
  4. prowadzenia anonimowych statystyk przedstawiających sposób korzystania ze strony serwisu Internetowego.
 3. Standardowo większość przeglądarek internetowych dostępnych na rynku domyślnie akceptuje zapisywanie plików Cookies. Każdy ma możliwość określenia warunków korzystania z plików Cookies za pomocą ustawień własnej przeglądarki internetowej. Oznacza to, że można np. częściowo ograniczyć (np. czasowo) lub całkowicie wyłączyć możliwość zapisywania plików Cookies – w tym ostatnim wypadku jednak może to mieć wpływ na niektóre funkcjonalności serwisu Internetowego.
 4. Ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie plików Cookies są istotne z punktu widzenia zgody na korzystanie z plików Cookies przez nasz serwis Internetowy – zgodnie z przepisami taka zgoda może być również wyrażona poprzez ustawienia przeglądarki internetowej. W braku wyrażenia takiej zgody należy odpowiednio zmienić ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie plików Cookies.
 5. Szczegółowe informacje na temat zmiany ustawień dotyczących plików Cookies oraz ich samodzielnego usuwania w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych dostępne są w dziale pomocy przeglądarki internetowej oraz na poniższych stronach (wystarczy kliknąć w dany link):
  1. w przeglądarce Chrome
  2. w przeglądarce Firefox
  3. w przeglądarce Internet Explorer
  4. w przeglądarce Opera
  5. w przeglądarce Safari

Klauzula informacyjna ochrona danych osobowych


Klauzula informacyjna dotycząca formularzy stosowanych w firmie VELA Piotr Mikołajewicz 32-600 Oświęcim, Al. Tysiąclecia 57/7, email: biuro@vela-doradztwo.pl

Dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) w celu dostarczania informacji w postaci cyklicznie wysyłanego newslettera oraz realizacji zamówień. Podanie przez Pana/i danych osobowych jest dobrowolne w przypadku realizacji usługi newslettera, jest warunkiem koniecznym do złożenia i realizacji zamówienia w naszym sklepie.

Zgodnie z art. 13 ust.1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku informuję, że:
 1. Administratorem Pana/i danych osobowych jest firma VELA Piotr Mikołajewicz 32-600 Oświęcim, Al. Tysiąclecia 57/7, email: biuro@vela-doradztwo.pl
 2. Pana/i dane osobowe mogą być przekazywane innym organom i podmiotom wyłącznie na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
 3. Informujemy o prawie dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawie do przenoszenia danych, prawie wniesienia sprzeciwu.
 4. Dla usługi newslettera dane osobowe będą przechowywane do momentu wypisania się ze świadczenia usługi newslettera.
 5. Dla realizacji zamówień dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny dla prawidłowej realizacji zamówienia, świadczenia uprawnienia rękojmi oraz zgodnie z ustawą o podatku VAT.
 6. Ma Pan/i prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy przetwarzanie danych osobowych Pana/i dotyczących naruszałoby przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku.

Informujemy, że Państwa dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, nie będą profilowane, nie będą przekazywane do państwa trzeciego, ani udostępniane organizacjom międzynarodowym.
drukuj drukuj
2009 - 2023 © Vela Doradztwo | Polityka prywatności i polityka cookies projekt: Wdesk
Klik
Ten serwis, podobnie jak większość stron internetowych wykorzystuje pliki cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i zmianie ustawień cookie w przeglądarce. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. | Polityka prywatności i polityka cookies